Кіровоградська область. Професійно-технічне училище №38 Голованівськ

 


Оператор комп'ютерного набору

     Серед більшості професій, які сьогодні популярні, є одна особлива - оператор комп'ютерного набору.

     Незважаючи на те, що вона досить  недавно з'явилась, ця професія зразу ж одержала довіру абітурієнтів і постійно користується в них підвищеним попитом.

     Основа майстерності оператора комп'ютерного набору - оволодіння найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вміння працювати  у глобальній мережі Internet і модернізувати персональний комп'ютер. Сучасний світ ПК такий різноманітний і широкий, настільки швидко  розвивається, що кожна людина знайде своє місце в цьому світі, і перший крок в цьому напрямку - освоєння професії оператор комп'ютерного набору.

     Сучасне суспільство ставить перед освітою складне завдання: підготувати спеціаліста, який володіє не тільки певним багажем знань, але й здатного до постійного самовдосконалення, самоосвіти й адаптації до нових вимог. Світ ПК такий різноманітний і широкий, настільки швидко розвивається, що кожна людина знайде своє місце в цьому світі, і перший крок в цьому напрямку – освоєння професії оператора комп’ютерного набору.

     Немає жодної професії, яка б не була зв’язана з використанням комп’ютера.

     Професійно-технічне училище №38 смт Голованівськ готує робітників цієї професії. Оператор комп’ютерного набору вивчає обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних пристроїв, систем і мереж; обробку інформації та прийняття рішень; комп’ютерну обробку текстової, графічної та образної інформації; обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

     Ми маємо сучасну комп’ютерну техніку, яка працює в операційній системі Windows, вивчаємо офісні програми. Учні нашого училища добре володіють навиками роботи в Microsoft Word, уміють не тільки швидко набирати різноманітні тексти, але і редагувати та форматувати їх, працювати з таблицями та малюнками. Також ми вчимо опрацьовувати табличні дані в редакторі електронних таблиць Microsoft Excel. Оператори комп’ютерного набору працюють з базами даних Microsoft Access. В ній створюються таблиці, які можна зв’язувати між собою, створювати запити, форми, звіти. Навчаємо працювати з дуже цікавими і захоплюючими програми, за якими велике майбутнє. Кожній людині цікаво працювати з графікою, це можливо досягти за допомогою таких програм, як Photoshop, CorelDraw. 

     Основними предметами, які вивчають оператори комп’ютерного набору, є:

 • Основи роботи на ПК

 • Машинопис

 • Основи діловодства

 • Основи роботи в Internet

 • Охорона праці

 • Технології комп'ютерної обробки інформації

 • Текстові редактори

 • Електронні таблиці

 • Бази даних

 • Графічні редактори

 • Основи технічного редагування та оформлення тексту

 

     При вивченні цих предметів учні працюють в наступних програмних засобах:

 • Microsoft Windows;
 • Microsoft Word;
 • Microsoft Excel;
 • Microsoft Publisher;
 • Microsoft PowerPoint;
 • Microsoft Access;
 • Microsoft Internet explorer;
 • Microsoft Outlook express;
 • Adobe Photoshop;
 • Adobe PageMaker;
 • Corel Draw Graphics;
 • 1c Підприємство;

     Учні здобувають навики практичної роботи не тільки на уроках теоретичного, а і виробничого навчання, де для їх навчання представлені кабінети та комп’ютерна лабораторія, в яких знаходиться сучасна комп’ютерна та офісна техніка. Закінчується навчання проходженням виробничої практики на підприємствах міста, де можна більш спеціалізовано застосувати отримані знання та навички роботи і узгодити їх з потребами конкретного підприємства. Після закінчення нашого училища випускники працюють на підприємствах і фірмах міста та області, де потрібен спеціаліст, що обслуговує персональні комп’ютери та мережі, наприклад у фірмах по продажу комп’ютерної техніки, у видавництвах газет та журналів, у приватних фірмах тощо.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(Підприємства, установи та огранізації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

1. Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору

2. Кваліфікація – І категорія

3. Кваліфікаційні вимоги

     Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

     Повинен уміти: виконувати операції з базами даних, на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство. Виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.

4. Загальнопрофесійні вимоги

     Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти 

     Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Оператор комп’ютерного набору” ІІ  категорії:

 • за умови продовження первинної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня, без вимог до стажу роботи
 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Оператор комп’ютерного набору” ІІ-категорії не менше одного року.

6. Сфера професійного використання випускника

 • обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
 • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
 • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

7. Специфічні вимоги:

 • Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.
 • Стать: жіноча, чоловіча.
 • Медичні обмеження