Кіровоградська область. Професійно-технічне училище №38 Голованівськ

 


Виховна робота

     Основні завдання виховної роботи у ПТУ № 38 базуються на реалізації демократичних принципів в управлінні навчально-виховним процесом виконанні цілей поставлених законодавчими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України "Про освіту”, "Про професійно-технічну освіту”, "Національною доктриною розвитку освіти України у ХХI столітті, спрямована на попередження правопорушень серед учнів училища та профілактику наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, СНІДу.

 

 Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямками:

 - громадянське виховання;

 - родинно-сімейне виховання;

 - військово-патріотичне виховання;

 - трудове виховання;

 - художньо-естетичне виховання;

 - моральне виховання;

 - екологічне виховання;

 - формування здорового способу життя;

 - превентивне виховання;

 - сприяння творчому розвитку особистості.

 

     У навчальному закладі створено належні умови для забезпечення зайнятості учнів у вільний від занять час розвитку їх інтересів, нахилів та здібностей. Гуртковою роботою охоплено 65% учнів. В училищі діє  2 гуртки - вокальний,танцювальний та  спортивні секції.

     Учні училища під управлінням керівників гуртків та спортивних секцій постійно беруть участь у обласних  заходах художньої самодіяльності та  районних спортивних змаганнях. Неодноразово училищні  команди займали призові місця у районних спортивних змаганнях.

     Система планування виховного процесу включає зміст національної ідеї та грунтується на її основних принципах: цілісності і наступності, народності і природовідповідності, творчості, гуманності, милосердя та особистісно - зорієнтованого підходу до вихованців. З цією метою у навчальному закладі проводяться цікаві виховні заходи, допомагає організовувати ці заходи училищний парламент. В училищі працює 12 волонтерських загонів. Головним завдання учасників волонтерського руху є допомога пенсіонерам, ветеранам війни та праці, інвалідам сиротам. Адже ці люди потребують допомоги. Учасники волонтерських загонів не байдужі до чужого горя та піклуються про 12 ветеранів Великої Вітчизняної війни. Вони розробили план заходів допомоги та сітку проживання людей похилого віку, які потребують їхньої турботи. Важливим напрямком виховного процесу у навчальному закладі є робота з учнями із соціально-незахищених категорій. Учні даної категорії забезпечені всім необхідним, при наявності коштів - отримують матеріальну допомогу, влітку оздоровлюються.

     Їдальня училища забезпечена всім необхідним устаткуванням та обладнанням.

     Значна увага в училищі приділяється охороні здоров’я учнів та педагогічних працівників. Медичний пункт училища забезпечений необхідними меблями та інвентарем, медичними ліками першої медичної допомоги.

     Бібліотека навчального закладу забезпечує інформаційне висвітлення навчально-виховного процесу, пропаганду читання, як форми культурного дозвілля та інтелектуального розвитку учнів. самосвідомості учнів.

     У гуртожитку училища проводяться різноманітні виховні заходи та створено належні умови, які забезпечують життедіяльність учнів.

 З метою формування національної самосвідомості учнів, патріотичного виховання  на першому поверсі гуртожитку діє музей  "Спартак”.